# 0 capsule collection

Photography: Yukihito Kono
Styling: Tsukasa Kudo
Models: Cristel Bereder, Yu Goto, Yu Hirai, Fuyumi Murata
Catering: Kana Igarashi

#